Individuell tilrettelegging

Alle barn har rett på en barnehage, skole og en undervisning som er individuelt tilrettelagt - at det er tilpasset deres behov. Har du nedsatt funksjonsevne skal lærestedet ta hensyn til dine behov, og du skal kunne bruke skolen og skoletilbudet på samme måte som andre. Hvis ikke, kan det være diskriminering.

Les mer om universell utforming her.

Er du elev med nedsatt funksjonsevne eller forelder, er det viktig å bidra til at skolen kjenner til forutsetninger og behov. Det er viktig at skolen får de opplysningene de trenger for å sikre et likeverdig tilbud, som for eksempel skriftlig uttalelse fra fastlege eller spesialist om situasjon og behov.

Opplever du at du har gitt beskjed om dine behov uten at skolen tar høyde for disse er det viktig at du først klager direkte til skolen ved rektor.

Er du misfornøyd med skolens håndtering av din klage, kan du klage videre til fylkesmannen. Dersom du er misfornøyd med fylkesmannens håndtering av din klage, kan du ta kontakt med ombudet for videre veiledning.

www.fylkesmannen.no

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25