Universell utforming

Alle barn og unge skal ha like god tilgang til skole og barnehage. Det betyr at du skal kunne komme deg inn til klasserommet og bruke fellesområdene uansett funksjonsevne. Du skal kunne bruke hovedinngangen, og de andre hovedløsningene som tilbys. En nettside er et eksempel på en hovedløsning.

Her er noen flere eksempler:

  • Har barnehagen, skolen eller høgskolen flere etasjer, skal det være ramper eller heis.
  • Det skal ikke være dørterskler som kan være til hinder eller utgjøre fare for å snuble.
  • Det skal være tydelig skilting.
  • Ledelinjer skal være nedfelt i gulvet og skilt med blindeskrift skal sikre at personer med nedsatt syn kan finne frem.
  • Det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede.
  • Hjemmesider og dataløsninger skal være utformet på en måte som gjør det enkelt å ta i bruk selv om man bruker leselist på hjemme pc-en.

Dersom du opplever at du ikke har like god mulighet til å bruke lokalene som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan det være diskriminering. 

Ombudet jobber for at alle skoler skal bli tilgjengelig for alle barn.

Hva kan du gjøre?

Opplever du at du har gitt beskjed om dine behov uten at skolen tar høyde for disse er det viktig at du først klager direkte til skolen ved rektor.

Er du misfornøyd med skolens håndtering av din klage, kan du klage videre til fylkesmannen. Dersom du er misfornøyd med fylkesmannens håndtering av din klage, kan du ta kontakt med ombudet for videre veiledning.

www.fylkesmannen.no

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25