Unntak fra loven

Det er ikke slik at all utilgjengelighet vil være diskriminering. Dersom det er for kostbart, umulig å sikre tilgjengelighet på grunn av sikkerhetshensyn eller lignende, vil bedriften ikke være pålagt å gjøre de nødvendige endringene. I hvilken grad butikken vil være forpliktet til å sikre universell utforming, vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle.