Skolen for alle

Mange barn får ikke gå på nærskolen sin fordi den ikke er tilgjengelig. Likestillings- og diskrimineringsombudet jobber for å få universell utforming på alle norske grunnskoler innen 2030.

Datter på jobb

Vil ha tilgjengelig skole

Ombudet vil at alle barn skal få gå på nærskolen sammen med vennene sine. Derfor har vi foreslått at det lages en ny forskrift til plan- og bygningsloven. 

Les ombudets forslag til forskrift her

Å gå på skole er en menneskerett!

Utilgjengelige skolebygg var en av sakene ombudet tok opp med FNs kommite for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i 2015. Les mer om dette i kapittel 8 i vår CRPD-rapport.

Historier fra virkeligheten

Jente skriver på en tavle full av matematiske formler
Jente skriver på en tavle full av matematiske formler
Aronsløkka skole ikke tilrettelagt for elev i rullestol

Aronsløkka skole ikke tilrettelagt for elev i rullestol

Norges Handikapforbund (NHF) klaget på at Aronsløkka skole i Drammen kommune ikke var tilgjengelig for en elev i rullestol. Ombudet konkluderte med at Drammen kommune brøt loven, mens nemnda omgjorde ombudets konklusjon. 

Lek i skolegården.
Lek i skolegården.
Åsly skole ble mer tilgjengelig

Åsly skole ble mer tilgjengelig

Åsly skole i Rissa kommune hadde trapper mellom ulike nivåer i skolebyggene. Norges Handikapforbund klaget Rissa kommune inn for ombudet. Etter at ombudet tok saken, lovte kommunen å gjøre skolen tilgjengelig for alle. 

Pappa og gutt går gjennom skolegård mot skolebygning
Pappa og gutt går gjennom skolegård mot skolebygning
Vega barne- og ungdomsskole ble mer tilgjengelig

Vega barne- og ungdomsskole ble mer tilgjengelig

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Vega kommune klaget på at Vega barne- og ungdomsskole ikke var tilgjengelig for barn med nedsatt bevegelsesevne og nedsatt hørsel. Etter at ombudet tok saken, sørget kommunen for å gjøre skolen tilgjengelig for alle.