Jente skriver på en tavle full av matematiske formler

Aronsløkka skole ikke tilrettelagt for elev i rullestol

Norges Handikapforbund (NHF) klaget på at Aronsløkka skole i Drammen kommune ikke var tilgjengelig for en elev i rullestol. Ombudet konkluderte med at Drammen kommune brøt loven, mens nemnda omgjorde ombudets konklusjon. 

Nemnda omgjorde ombudets konklusjon fordi de mente det ville være for dyrt for kommunen å gjøre skolen tilgjengelig. Saken om Aronsløkka skole var en av de første sakene nemnda behandlet som gjaldt universell utforming. Også to tidligere saker gjaldt klage på mangel på heis. Den første gjaldt Bærum frivillighetssentral (saksnummer 24/2010). Den andre gjaldt Tromsø lufthavn (saksnummer 29/2010). Nemnda mente at det ville være uforholdsmessig byrdefullt å kreve at Bærum frivillighetssentral installerte heis. Nemnda mente imidlertid at det ikke ville være uforholdsmessig byrdefullt å kreve at Avinor, som eide Tromsø lufthavn, installerte heis.

- På grunn av nemndas konklusjon, måtte ombudet justere sin tolkning av loven. Ombudet kunne ikke kreve at kommuner investerte midler i utbedring av eldre skoler. Det ombudet kunne kreve, var kun enkle og lite kostbare tiltak. Enkle tiltak kan for eksempel være kontrastmerking av trappeneser og installering av teleslynge. Dette viser at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ikke er tilstrekkelig for å oppnå at alle grunnskoler i Norge blir tilgjengelige for alle barn. Derfor mener ombudet at det må vedtas en forskrift som stiller krav til universell utforming av eksisterende grunnskoler, sier Kristel Jüriloo, jurist i LDO.

Les hele ombudets uttalelse i sak 09/2073 her.

Les hele nemndas vedtak i sak 40/2010 her.

Til tross for at kommunen fikk medhold i nemnda, utbedret kommunen skolen med ny heis og HC-toaletter. Les nyhetssaken her.