Lek i skolegården.

Åsly skole ble mer tilgjengelig

Åsly skole i Rissa kommune hadde trapper mellom ulike nivåer i skolebyggene. Norges Handikapforbund klaget Rissa kommune inn for ombudet. Etter at ombudet tok saken, lovte kommunen å gjøre skolen tilgjengelig for alle. 

Kommunen redegjorde for at de hadde vedtatt å utrede og fatte tiltak for å sikre universell utforming av alle skolene i kommunen. Noen tiltak var allerede gjennomført. Universell utforming av Åsly skole var beregnet til 17 millioner kroner, og gjennomføringen ville derfor ta noe tid.

«I de saker der kommunen har utbedret skolen, eller har konkrete planer for å utbedre innen en gitt frist, konkluderer ombudet med at kommunen ikke bryter loven.» – Kristel Jüriloo, jurist.

Fordi kommunen hadde konkrete planer for å utbedre Åsly skole, konkluderte ombudet med at kommunen, ved gjennomføring av de planlagte tiltak, ikke brøt plikten til universell utforming.

Les hele uttalelse i sak 10/1947 her.