Pappa og gutt går gjennom skolegård mot skolebygning

Vega barne- og ungdomsskole ble mer tilgjengelig

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Vega kommune klaget på at Vega barne- og ungdomsskole ikke var tilgjengelig for barn med nedsatt bevegelsesevne og nedsatt hørsel. Etter at ombudet tok saken, sørget kommunen for å gjøre skolen tilgjengelig for alle. 

- Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven bestemmer at alle virksomheter rettet mot allmennheten, har plikt til å sørge for at deres lokaler er tilgjengelige for alle. Alle skoler har plikt til å være tilgjengelige for alle barn. For eksempel betyr dette at skoler ikke kan ha trapper ved inngangsdøren eller glassdører uten merking. Loven bestemmer likevel at plikten ikke gjelder hvis det vil innebære en uforholdsmessig byrde å utbedre manglene. For eksempel betyr dette at hvis kommunen ikke har økonomi til å bygge en heis på en skole, bryter ikke kommunen loven, sier Kristel Jüriloo, jurist i LDO.

I sin redegjørelse til ombudet, skrev Vega kommune at de fleste forholdene som Rådet hadde klaget på, hadde blitt rettet opp. Ombudet avsluttet derfor saken.