Unntak fra loven

Det er ikke slik at all utilgjengelighet vil være diskriminering. Dersom det er for kostbart, umulig å sikre tilgjengelighet på grunn av sikkerhetshensyn eller lignende, vil virksomheten ikke være pålagt å gjøre de nødvendige endringene. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.