Varer og tjenester

I butikken, i banken, i nettbutikken, på restaurant eller utested, i reklame og markedsføring, kino, svømmehall.

Universell utforming på internett

Universell utforming på internett

Mobbing og trakassering på nett

Mobbing og trakassering på nett

Stengt ute fra utested/restaurant

Stengt ute fra utested/restaurant

Dårlig behandlet

Dårlig behandlet

Utilgjengelige lokaler

Utilgjengelige lokaler

Reklame/markedsføring

Reklame/markedsføring