Mobbing og trakassering på nett

Mange opplever mobbing, trakassering, hatefulle ytringer og støtende innhold på sosiale medier, i nettdebatter og i andre sammenhenger på nett. LDO kan se nærmere på slike saker dersom innholdet kan knyttes til et eller flere diskrimineringsgrunnlag og dersom en konkret person rammes. Bemerkninger om en gruppe generelt faller utenfor det ombudet har ansvaret for. Slike saker kan meldes til politiet.

Eksempler på forhold som LDO kan se nærmere på er om du blir trakassert fordi du har nedsatt funksjonsevne, fordi du er homofil/lesbisk, på grunn av din religion, eller på grunn av din etniske bakgrunn. Dersom du trakasseres av andre grunner enn de som er nevnt i diskrimineringslovene, har ikke LDO mulighet til å gjøre noe, men det kan være mulig å kontakte de som er ansvarlige for sidene og gjøre dem oppmerksom på det som har blitt sagt eller lagt ut. Er det snakk om trusler om vold skal politiet varsles.

Veien videre

Det er viktig at du sikrer så mye bevis som mulig. Tar du et bilde ved å bruke maskinens «print screen»- funksjon, sikrer du bevis for det som er blitt lagt ut, selv om det blir fjernet i ettertid. Noter dato og tidspunkt for når du tok bildet.

Har du mottatt e-post, meldinger eller andre elektroniske beskjeder med støtende innhold, er det viktig at du ikke sletter disse. Det kan være mulig for nett-leverandør eller politiet å spore opp avsender dersom du sparer slike meldinger slik de er.

Dersom du er blitt trakassert i sosiale medier eller nettdebatter, bør du varsle de som har ansvar for sidene. Opplever du at de ansvarlige ikke tar tak i problemet og trakasseringen har sammenheng med et diskrimineringsgrunnlag, kan du ta kontakt med LDO. 

Har du overskudd er det alltid mulig å legge ut et offentlig motsvar, slik at krenkende påstander ikke blir stående uimotsagt. Det er likevel ikke noe krav eller forventning om dette for at ansvarspersoner skal ta tak i saken.

Har du opplevd at noen legger ut private bilder av deg uten ditt samtykke, kan du kontakteslettmeg.no.

Hvis noen har logget seg på som deg (såkalt identitetstyveri), skal politiet kontaktes.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25