Nektet inngang på et utested

Ombudet er opptatt av at vi skal ha et uteliv for alle. Det hender likevel at personer blir nektet adgang til et utested eller blir nektet servering på grunn av deres etnisitet, kjønn, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne. Dette kan være diskriminering.

Hvis du har opplevd at noe slikt har skjedd med deg, har du noen forskjellige ting du kan gjøre. 

 

 

Hva kan du gjøre?

Mistenker du at du blir nektet i døren på et utested uten saklig grunn, vil vi anbefale at du prøver å sikre bevis på det som har skjedd. Hvis det er andre personer rundt som kan ha fått med seg det som skjer, vil det kunne være nyttig å få kontaktinformasjon til disse personene slik at de eventuelt kan bidra som vitner.

 

Du kan vurdere å kontakte politiet i en slik sammenheng. Det er ikke sikkert politiet har kapasitet til å komme, men da har du i alle fall meldt fra og politiet skal ha registrert at du har tatt kontakt. Dette kan være viktig informasjon dersom du senere ønsker å anmelde det som har skjedd. 

 

Uavhengig av om du har klart å skaffe bevis på det som har skjedd eller om du har snakket med politiet, bør du melde fra om det som har skjedd til kommunen der du bor. Det er kommunen som gir ut skjenkebevillinger og som kan kontrollere at utestedene følger de reglene de skal. Kommunen baserer seg ofte på tips fra publikum når de skal foreta kontroller, så det er viktig at du sier i fra. Det er noen kommuner som jobber mer aktivt med denne tematikken enn andre, men alle kommuner skal ta i mot slike tips. Vi i ombudet har blant annet et samarbeid med Næringsetaten i Oslo kommune, og vi vet at de gjerne tar i mot slike tips. 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25