Gravid eller i foreldrepermisjon?

Diskriminering av gravide eller personer i foreldrepermisjon er ulovlig. Dersom du opplever å bli forskjellsbehandlet fordi du har omsorgsoppgaver for små barn, kan også dette være ulovlig.

Har du opplevd diskriminering i forbindelse med graviditet eller foreldrepermisjon? I hvilken forbindelse mener du diskrimineringen har skjedd?

 

 

Fikk ikke jobben

Fikk ikke jobben

På jobbintervjuet

På jobbintervjuet

Har blitt sagt opp

Har blitt sagt opp

Ikke fått tilrettelegging

Ikke fått tilrettelegging

Har blitt trakassert

Har blitt trakassert

Om diskrimineringsforbudet

Om diskrimineringsforbudet

Arbeidsoppgavene er endret

Arbeidsoppgavene er endret

Ikke fått informasjon i permisjon

Ikke fått informasjon i permisjon

Manglende lønnsutvikling

Manglende lønnsutvikling

Har blitt permittert

Har blitt permittert

Sa ifra - ble behandlet dårligere

Sa ifra - ble behandlet dårligere

Har jeg krav på erstatning?

Har jeg krav på erstatning?

Snakk med oss, vi hjelper deg!

kontakt oss