Dette må du som arbeidsgiver vite for ikke å diskriminere gravide

Diskriminering av gravide og personer i foreldrepermisjon i arbeidslivet er ulovlig. 

Å bryte loven kan fort bli kostbart for virksomheten din, fordi du blir erstatningsansvarlig og kan miste verdifulle medarbeidere.

På denne siden finner du en oversikt over hva du som arbeidsgiver må vite for ikke å bryte loven.

Rekruttering og ansettelser

Rekruttering og ansettelser

På jobbintervjuet

På jobbintervjuet

Oppsigelse

Oppsigelse

Plikt til å tilrettelegge

Plikt til å tilrettelegge

Trakassering er ulovlig

Trakassering er ulovlig

Om diskrimineringsforbudet

Om diskrimineringsforbudet

Endring av arbeidsoppgaver

Endring av arbeidsoppgaver

Informasjon til arbeidstakere i permisjon

Informasjon til arbeidstakere i permisjon

Lønnsutvikling

Lønnsutvikling

Permittering

Permittering

Forbud mot gjengjeldelse

Forbud mot gjengjeldelse