Ikke gjør disse feilene

På denne siden finner du eksempler på klagesaker LDO har behandlet. Les sakene og lær av andres feil, slik at du unngår å bryte loven.