Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges idrettshøgskole står bak rapporten som presenterer resultater fra en undersøkelse ledet av professor Kari Fasting.

Du kan laste ned Idrettsrapporten her (PDF).