Klagesaker

På denne sia finn du fråsegn, og ombodets vurderingar og konklusjon i saker vi har behandla fram til 31.12.2017. Frå og med 01.01.2018 har saksbehandling av klagesaker frå menneske som har opplevd diskriminering blitt tatt over av Likestillings- og diskrimineringsnemnda.  

Lovene LDO gir råd om.

Leter du etter en bestemt klagesak?

Kontakt oss