Kristin Clemet mener kvotering er diskriminering. Clemet har rett i at vi da forskjellsbehandler, men det er ikke diskriminering.  Fire ulike lover slår fast at kvotering ikke er diskriminering.

Av Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud
På trykk i Aftenposten 22. januar 2010.

Jeg er for kvotering som bidrag til å fjerne den usynlige diskrimineringen. Vi har kvotering fordi like gode kvalifikasjoner ikke alltid gir like muligheter.  Kvotering gir flere plass i utvalg, styrer og i stillinger, og gir økt valgfrihet fordi det er en motkraft til den usynlige diskrimineringen. Retten til å bruke kvotering er forankret i loveverket, og er brukt for å sikre kvinner plass når de har vært underrepresenterte. I barnehager og skoler kan menn nå kvoteres inn.

Det er knyttet strenge vilkår til bruk av kvotering. Men noen ganger må vi bruke sterkere lut for å bryte fastlåste mønstre. Da er det resultatene som teller. Kvoteringen i ASA-styrene er et godt eksempel på dette. Norge er blitt et forbilde, og andre følger etter, som Spania, Østerrike og Frankrike. All honnør til de som fikk dette på plass. Høyre har all grunn til å være stolte!