Å være en feil

Noe av det vanskeligste å få til i den norske likestillingsdebatten er å anerkjenne diskriminerings- og likestillingsutfordringene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Politikerne våre er til liten hjelp. De gir likestillingspriser ene og alene til kvinneprosjekter, og de setter likhetstegn mellom mangfold og etnisitet. Diskrimineringen personer med nedsatt funksjonsevne møter i arbeidslivet, løses av arbeidsministeren og i IA-avtalen.

Hvorfor er det slik? Hvorfor snakker vi ikke også med den største selvfølgelighet om personer med nedsatt funksjonsevne når vi snakker om likestilling?

Både fagfolk, politikere og andre jeg snakker med bruker ofte en omsorgs- og synes synd på-retorikk. Men bak denne retorikken skimter jeg noe mer – og noe farligere – enn den klamme omsorgen: ideen om at du er feil. De fleste av oss tenker og bygger vår tilnærming til folk med nedsatt funksjonsevne på at de egentlig vil være som oss – være som meg. Dermed står jeg litt over deg, med noe du vil ha. Og hvordan kan likeverd og gjensidighet bygges i det møtet?

«Synd, du som kunne vært så søt», fikk en kvinne i rullestol høre. Hvis hun ikke hadde vært feil, med andre ord.

Snakker du med funksjonshemmede selv, er ikke nødvendigvis det å høre den hørselshemmedes største ønske. Kanskje drømmer kvinnen i rullestol ikke om å kunne gå igjen, men om et samfunn som er tilrettelagt for alle.

På samme måte kan vi ikke tenke at den homofile mannen egentlig drømmer om å forelske seg i kvinner. Eller at den pakistanske jenta egentlig vil være hvit og uten sine røtter, og at Ahmed egentlig vil endre navnet sitt for å bli respektert og anerkjent for sin kompetanse.

Alle ønsker vi – og kan kreve – å bli respektert, verdsatt og anerkjent for den vi er. Ikke som en feil.

Når vi sier nedsatt funksjonsevne, sier vi at den er nedsatt i forhold til en normal – en norm satt av majoriteten. Kanskje trenger vi et nytt begrep? Så lenge vi definerer noen som feil, nedsatt og stakkarslig, vil vi ty til feil medisin mot diskriminering.

Sjekk www.facebook.com/SunnivaOrstavik og @sorstavik på Twitter. 
 

 

Serien Signert Sunniva

Ikon av serien Signert Sunniva Sunniva Ørstavik er likestillings- og diskrimineringsombud. I serien "Signert Sunniva" vil hun med jevne mellomrom skrive om likestilling, diskriminering og saker som engasjerer henne.

Tidligere innlegg i serien:


Følg Sunniva på Twitter: @sorstavik

www.facebook.com/SunnivaOrstavik