Vold i nære relasjoner, og ikke minst partnerdrap, er en av de største likestillingsutfordringene i Norge i dag. Ombudet er derfor svært glad for at Partnerdrapsutvalget ble satt ned 12. oktober 2018.

For at utvalget skal kunne komme med de beste og mest treffsikre forslag til forebyggende arbeid og konkrete tiltak for å hindre partnerdrap, er det imidlertid avgjørende at utvalget har et så godt faktisk grunnlag som mulig å bygge sin utredning på. Tilgang til taushetsbelagte opplysninger kan i den sammenhengen være avgjørende.

Ombudet støtter dermed lovforslaget, og viser samtidig til at personvernhensyn er ivaretatt ved at det er foreslått bestemmelser om taushetsplikt for utvalget, og at ingen personopplysninger vil gjøres kjent gjennom sluttrapporten, med mindre slike opplysninger allerede er offentlig kjent.

Vennlig hilsen

Hanne Inger Bjurstrøm

Likestillings- og diskrimineringsombud