Er du "en person (gjerne mann) mellom 20-35 år anbefaler vi at du sender en søknad til oss”, skrev firmaet i stillingsannonsen. Ombudet uttalte at annonsen både var kjønns- og aldersdiskriminerende.

Ikke-diskriminerende stillingsannonser er en grunnleggende forutsetning for et arbeidsmarked som har plass til alle, og som ikke styres av fordommer om at visse typer arbeid passer for visse typer mennesker.

Det er forbudt å utlyse en stilling for bare et av kjønnene eller en bestemt aldersgruppe, med mindre det finnes en åpenbar grunn til det. Ombudet kunne ikke se at selskapet hadde en saklig grunn for å utelukke kvinner, søkere under tjue år eller eldre enn 35 år fra å bli vurdert for den aktuelle stillingen.

Konklusjon

Ombudet konkluderte at stillingsannonsen var ulovlig, og ba selskapet fjerne de diskriminerende elementene i annonsen og utlyse stillingen på ny. Dersom selskapet ikke frivillig innrettet seg etter uttalelsen, ville ombudet ha sendt saken til behandling hos nemnda eller truffet et hastevedtak.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn, alder.
Saksnummer: 06/1325.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4,1, aldersmiljøloven § 13-2 bokstav a).