Ikke lov å søke etter ”voksen kontordame”

Ombudet mottok en klage på en stillingsannonse der det ble søkt etter en voksen kontordame. Annonseteksten er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av både kjønn og alder, slo ombudet fast.

Det er ikke lov å utlyse en stilling for bare ett av kjønnene, med mindre det foreligger en åpenbar grunn til det. Det stilles høye krav til at grunnen må være både saklig og akseptabel.

Det er også forbudt å diskriminere på grunn av alder arbeidslivet, også i utlysningstekster. Men dersom forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål og forskjellsbehandlingen ikke er uforholdsmessig inngripende for dem som rammes, kan den allikevel være lovlig.

Forskjellsbehandling er også forbudt i den videre ansettelsesprosessen. Ved å stille betingelser til kjønn og alder i en stillingsannonse, er det sannsynlig at en rekke kvalifiserte søkere ekskluderes.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet fastslo at stillingsannonsen var diskriminerende på grunn av både kjønn og alder. Ombudet kunne ikke se at stillingen som kontoransatt innebar oppgaver som menn eller yngre personer ikke kan utføre. Dermed forelå det ikke saklig grunn til å utelukke verken menn eller yngre fra å søke stillingen.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn, alder.
Saksnummer: 06/1439.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 første ledd, arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd.