Ombudet har sett seg lei på aldersdiskriminerende stillingsannonser og foreslår en ny forskrift som regulerer rekrutteringsfirmaenes ansvar.

Stadig flere rekrutteringsfirma som Proffice og Vikar1, søker etter medarbeidere på 25-30 år. Dette er i strid med arbeidsmiljøloven, men firmaene slipper unna.

Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av blant annet etnisk bakgrunn og likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn. Begge gjelder på alle samfunnsområder og den som diskriminerer kan bli holdt ansvarlig. Men arbeidsmiljøloven, som beskytter deg mot aldersdiskriminering, holder kun arbeidsgiver ansvarlig.

Et rekrutteringsfirma som står bak en aldersdiskriminerende stillingsannonse, slipper unna fordi firmaet ikke er arbeidsgiver. I slike tilfeller har ikke ombudet mulighet til å gripe inn på samme måte som ved kjønnsdiskriminerende annonser.

Ombudet ønsker at Arbeids- og inkluderingsdepartementet lager en forskrift som gjør rekrutteringsfirmaer som handler på vegne av arbeidsgiver, ansvarlig.

Allerede 8. juni 2006 påpekte Likestillings- og diskrimineringsombudet behovet for å endre regelverket slik at ombudet kan gripe inn mot aldersdiskriminerende stillingsannonser der rekrutteringsfirmaer står bak. Men departementet sier blant annet at de vil vente på et helhetlig diskrimineringsvern.


- Det virker som om departementet mangler politisk vilje. Et helhetlig vern kan ta mange år å få på plass og det er ingen grunn til å vente så lenge med å presisere rekrutteringsselskapenes ansvar, sier Anne Kirsti Lunde, jurist hos ombudet.

Les det siste brevet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet