Dette dokumentet gjelder for alle som er involvert i Kommunestyre- og fylkestingsvalget, uavhengig av om de er representanter, partimedlemmer, partitilhengere eller valgkampmedarbeidere.

 

De undertegnede forplikter seg til å:  

  1. Opptre bevisst og med respekt for menneskeverdet.  
  2. Fordømme alle former for trakassering samt stigmatiserende eller diskriminerende uttalelser som rammer mennesker på grunn av etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder, funksjonsevne eller kjønn.  
  3. Ikke spre, eller oppfordre andre til å spre, publisere, eller på noen måte gi sin tilslutning til noe materiale, det være seg løpesedler eller plakater, innslag på etermediene eller i elektroniske fora, som med stor sannsynlighet vil bidra til mindre toleranse og økt grad av diskriminering av mennesker på bakgrunn av tilhørighet til de nevnte gruppene.  
  4. Utvikle klare retningslinjer for at det i kontakt med velgere, inkludert stemmesanking dør-til-dør, per telefon og/eller i elektroniske fora, ikke blir oppfordret til diskriminering eller trakassering av de nevnte gruppene.  
  5. Aktivt oppfordre alle som er involvert i partiets egen valgkamp til å overholde disse retningslinjene, og oppfordre alle andre som er involvert i valgkampen, spesielt media, om å gjøre det samme.  

Ved å undertegne denne erklæringen, tar jeg ansvar for at påstander om brudd på disse retningslinjene vil bli undersøkt og fulgt opp overfor kandidater, partimedlemmer eller personer som på partiets vegne ikke opptrer i overensstemmelse med retningslinjene.  

Les også: