Likelønnskommisjonen vil ha tredelt foreldrepermisjon, lønnsløft i offentlig sektor og mer penger til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Anne Enger overrekker Likelønnskommisjonens utredning til Trond Giske
Det kom fram da Likelønnskommisjonen i dag presenterte sin utredning, Kjønn og lønn, for fungerende Barne- og likestillingsminister Trond Giske. Kommisjonen går inn for å styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet med ti millioner kroner årlig, slik at ombudet kan fortsette å håndheve arbeidsgiveres rapporteringsplikt på likestilling. Ingeborg Grimsmo, fungerende likestillings- og diskrimineringsombud, er overbevist om at ombudets lovhåndheving kan brukes til å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

-  Jeg er glad for at Likelønnskommisjonen vil styrke likestillingslovens rapporteringsplikt. I vinter kontrollerte LDO likestillingsrapporteringen til 50 kommuner. Med flere midler vil vi kunne utvide denne kontrollen betydelig i årene framover og sørge for at enda flere arbeidsgivere arbeider aktivt for likestilling og likelønn, sier Grimsmo.

Anne EngerSuksess i Sverige
Likelønnskommisjonens leder, Anne Enger, viste til at slike kontroller har gitt gode likelønnsresultater i Sverige.
- Sverige har svært gode erfaringer med å bruke ombudet til å følge opp lovene aktivt. I fjor fikk 3000 svenske kvinner hevet lønna si på den måten, sa Enger på pressekonferansen.

Seks tiltak
Likelønnskommisjonen foreslår i sin utredning seks ulike tiltak for å redusere lønnsforskjellen mellom kvinner og menn. Kommisjonen går inn for at

  • likestillingsloven og Likestillings- og diskrimineringsombudet styrkes
  • lønnsløft for kvinnedominerte yrker i offentlig sektor
  • partene i arbeidslivet anbefales å sette av midler til kombinerte lavlønns- og kvinnepotter
  • en tredjedel av foreldrepengeordningen reserveres til far
  • tariffestet rett til lønnstillegg for foreldre som tar ut foreldrepermisjon
  • økonomisk støtte til virksomheter som vil øke kvinneandelen blant ledere

Trond Giske vil ikke si hva han mener om Likelønnskommisjonens tiltakKrever handling
Grimsmo understreker at LDO støtter alle forslagene, og at hun nå forventer at regjeringen følger opp kommisjonens arbeid.
- Dette er gode tiltak som ombudet har frontet lenge og selvfølgelig støtter. Nå forventer jeg at regjeringen tar tak i forslagene. Likelønn krever handling, og vi kommer til å følge nøye med regjeringen framover. Dette må følges opp, sier Grimsmo.

På dagens pressekonferanse ville ikke Barne- og likestillingsministeren love verken tredelt foreldrepermisjon eller penger til lønnsløft.
- Vi er glade for at vi har fått en så omfattende utredning. Denne utredningen skal nå gjennomgås nøye, og den vil også bli sendt ut på en bred høring med frist i høst, var Trond Giskes kommentar.

Les Likelønnskommisjonens utredning her

Link til Likelønnskommisjonens utredning