To avdelingssykepleiere i Harstad kommune klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fordi de er lavere lønnet enn fire ingeniører i kommunen. De fikk medhold hos LDO. Kommunen anket saken til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda behandlet saken 28. oktober. Uttalelse fra nemnda er ventet i løpet av to-tre uker.

Les mer om LDOs uttalelse om saken her