-Varme gratulasjoner til Bushra Ishaq og Abid Q. Raja for tildelingen av årets Fritt Ord Pris. Ishaq og Raja er et godt valg og prisen så vel fortjent, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Styret i Fritt Ord har begrunnet prisutdelingen slik:

”Bushra Ishaq har med sin klare forankring i muslimsk tro og miljø og med sin argumentasjon og brobyggende form bidratt til å videreutvikle forståelsen av hva det vil si å leve i dagens flerkulturelle samfunn.”

”Abid Q. Raja har skapt arenaer for dialogmøter med temaer som er viktige i det offentlige ordskiftet. Han har vært en energisk debattant i en konfliktfylt tid.”

VG skriver: Fritt Ords Pris til Bushra Ishaq og Abid Q. Raja

Aftenposten skriver: Fritt Ords Pris til Abid Q. Raja og Bushra Ishaq