Forbudet mot  å spørre om familieplanlegging ved ansettelse trer nå i kraft. Likestillings- og diskrimineringsombudet kaller dette en nødvendig modernisering av lovverket.

- Endelig er det klinkende klart; Ingen har rett til å spørre om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging i en ansettelsessituasjon. Dette er et gjennombrudd og en seier for kvinner, men også for menn i etableringsfasen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar til lovendringen.

Forbudet mot å spørre om graviditet, adopsjon og familieplanlegging ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag og trår i kraft umiddelbart.

– Nå må all tvil om det er tillatt eller ikke å spørre om graviditet, adopsjon og familieplanlegging være ryddet av veien en gang for alle. Loven slår nå fast at dette er diskriminering, fastslår Ørstavik.

–Det er en viktig avklaring og en nødvendig modernisering av lovverket.

Regjeringen har kunngjort dette i Offisielt frå statsråd 9. april.