Foreldrepermisjon er et viktig likestillingsverktøy, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Nylig foreslo Aps fraksjon i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget å todele foreldrepermisjonen mellom mor og far. Ørstavik er positiv:

- Jeg er ikke fremmed for en todeling av permisjonstida. Jeg er nå i dialog med min svenske kollega, den svenske ombudsmannen, som går inn for en todeling. Jeg vurderer å gjøre det samme. Mitt utgangspunkt er at foreldrepermisjon er et veldig viktig likestillingsverktøy, sier Ørstavik til Dagbladet.

Ørstavik viser til at 89 prosent av den totale permisjonstida blir tatt ut av mor. Bare 11 prosent av foreldrepermisjonen blir tatt ut av fedre.

Går for sakte

- Jeg synes det kunne gå langt fortere. Vi må være tydeligere på betydningen av å dele foreldrepermisjonen. Vi handler ikke fritt i et vakum. Vi handler ut fra forestillinger om hva som er en god morsrolle, og hva som er en god farsrolle. Det er mange menn i dag som ikke får tatt del i barns oppvekst, sier hun og legger til:

- Egentlig burde vi se på foreldrepermisjonen som barnas. Ikke mors og fars.

Ørstavik etterlyser også den rødgrønne regjeringens løfte om å gi fedre selvstendig opptjeningsrett til fedrekvote og mer permisjon utover dagens ti uker.

Vanskeligere for far

- Vi har fortsatt i dag en ordning som gjør det vanskeligere for far å ta ut permisjon enn det er for mor, sier hun.

Ørstavik påpeker at nye grep på foreldrepermisjonen ikke alene kan sikre likestilling og likelønn, og ber om fortsatt stort fokus på partene i arbeidslivets ansvar for å få til likelønn.