Orienteringsmøte om FN-rapporten

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til møte om rapporteringen til FNs rasediskrimineringskomité onsdag.

Norsk senter for menneskerettigheter, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Antirasistisk Senter ønsker å gjøre sine innspill til CERD kjent for organisasjonene på feltet.

CERD er FNs rasediskrimineringskomité, og mottok sist uke en rapport med anbefalinger fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Rapporten er en viktig del i arbeidet med å overvåke internasjonale konvensjoner, en lovpålagt oppgave for ombudet.

Møtet holdes hos Norsk senter for menneskerettigheter i Oslo, onsdag 16. februar kl 14.30-16.30. 

Last ned invitasjon og program her.

Les også: - Språkopplæringen må evalueres.