Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer konferanse om likeverdige offentlige tjenester i Bergen i dag.

Clarion Hotel Admiral huser den andre av en rekke konferanser om likeverdige tjenester LDO arrangerer i flere byer i høst.

Konferansen tar for seg hvordan man kan sikre et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, religion, språk, nedsatt funksjonsevne og alder.

LDO inviterer alle deltakere til å tvitre fra konferansene, bruk #likeverdigetjenester.

Konferansen blir streamet, og du kan følge den direkte på ldo.no.