Toppledere i staten utvekslet erfaringer og utfordringer med arbeidet for likestilling og mangfold.

- Vi skal jobbe for likestilling og mangfold i alle deler av staten, på alle nivåer, sa likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik da hun åpnet samlingen for toppledere i staten tirsdag.

- Vi vet at mange med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet, det samme gjelder etniske minoriteter. Vi vet også at diskriminering på grunn av graviditet og uttak av foreldrepermisjon er utbredt, sa hun.
 
Ørstavik påpekte også at et systematisk arbeid for likestilling og mangfold er nødvendig for at statlige arbeidsplasser skal være attraktive og fremtidsrettet, og for at de skal kunne sikre seg de beste medarbeiderne.
 
Møteplass
 
Nettverket består av politi- og lensmannsetaten, Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten, Statens vegvesen og Forsvaret, og møtes regelmessig for å utveksle erfaringer og gode ideer som kan fremme mangfold i staten.
 
Likestillings- og diskrimineringsombudet sto for programmet for samlingen, som ble holdt i Forsvarsstabens lokaler i Kvadraturen i Oslo. 
 
I tillegg til innlederne Oddbjørn Tønder, avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og seniorrådgiver i LDO, Ronald Craig, presenterte et utvalg toppledere erfaringer fra sine virksomheter.

Deler erfaringer
 
- Tillit i befolkningen og rekruttering er våre to hovedutfordringer, fortalte assisterende politidirektør Otto Stærk.
 
Politiet har tatt tak i sine utfordringer blant annet ved å utvikle en mangfoldsplan, med fokus på seniorer, kjønn, seksuell orientering og etnisitet.

- Målrettet og systematisk mangfoldsarbeid skal være en naturlig del av virksomheten, sa Stærk. 

Tre av tiltakene som skal bidra til å bedre tilliten i befolkningen er å skape nye møteplasser mellom politiet, og de gruppene etaten ikke når frem til, sikre rettssikkerhetsprinsipper, blant annet gjennom klageordninger, og bevisst politibetjenter, blant annet om egne holdninger.
 
- For å bedre rekruttering har vi etablert egne kvinnenettverk, likestillingskontor og mentorprogrammer, vi gir lederoppfølging og tilbyr hospitering i lederstillinger, sa Stærk.