Endelig!

- Endelig! Forslaget om å ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) kommer ikke en dag for tidlig, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar til regjeringens forslag til ratifisering og tilsynsansvar.

- Arbeidet med å sikre likeverd, deltakelse og selvbestemmelse for personer med nedsatt funksjonsevne handler om grunnleggende menneskerettigheter. Forslaget om å ratifisere CRPD betyr at norske myndigheter endelig har forstått dette, sier Ørstavik. Etter regjeringens forslag får Likestillings- og diskrimineringsombudet ansvaret for å føre tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med konvensjonens bestemmelser.

Les mer her: