Takk til likestillingens mor

I dag kom meldingen om at Karin Stoltenberg har gått bort.


- Hun har vært en modig forkjemper for likestilling og ikke-diskriminering i Norge. Takket være hennes arbeid og mot, har vi oppnådd mange viktige rettigheter, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Stoltenberg har vært en viktig pioner på likestillingsfeltet.

- Stoltenberg var med på å skape en ny familiepolitikk i Norge, som er grunnlaget for den velferdsstaten vi lever i. Barnehager, foreldrepermisjon, sykebarnordning, skolefritidsordning osv. Alt dette kan vi takke Karin Stoltenberg og hennes samtidige forkjempere for, sier Ørstavik.

Ørstavik trekker også frem at Stoltenberg kjempet frem Likestillingsloven, som er en av grunnsteinene i rettighetsarbeidet.

- Alt hennes arbeid er viktige byggesteiner for den stadige utviklingen av likestillingspolitikken i Norge, og det pågående likestillings- og anti-diskrimeringsarbeidet vi i ombudet jobber med hver dag, avslutter Ørstavik.