Drosjeselskap diskriminerer

Oslo Taxi diskriminerer når de krever opptil tre ganger så høy pris for å frakte folk som bruker rullestol.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at Oslo Taxis prisreglement for passasjerer som må sitte i rullestol under transport, er lovbrudd.

Oslo Taxi må bruke de store bilene [“maxitaxi”] for å frakte passasjerer som må sitte i rullestol, og har praktisert å kreve takster tilsvarende prisen for å frakte 9-12 personer. Dette er opptil tre ganger så mye som andre reisende som tar “vanlig” taxi over samme tid og strekning.

Formålet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om likeverdig samfunnsdeltagelse for alle,  er ikke ivaretatt når noen må betale tre ganger så mye for en drosjetur.

Lave merkostnader for selskapet

Transport av rullestolbrukere som må bruke stor bil, utgjør kun 2 prosent av inntekten til løyvene til de store bilene.

Oslo Taxi har argumentert med at prisforskjellen er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig økonomisk drift for disse løyvene. Oslo Taxi, som får merkostnader med ekstrautstyr i bilene, erkjenner samtidig at det ikke er eneste måten disse merkostnadene kan fordeles på. Merkostnadene er så små at en omfordeling ikke gjør nevneverdig inngrep i inntektene drosjeeierne.

Oslo Taxi er oppfordret på det sterkeste til å rydde opp, endre prisfastsettelsen og sikre likeverdig adgang til drosjetjenestene.