gravid

Ledere diskriminerer gravide

1 av 3 ledere er skeptiske til å ansette gravide. - Altfor mange arbeidsgivere bryter loven, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik.

En ny arbeidslivsundersøkelse påviser skepsis blant arbeidsgivere til å ansette gravide. 44 prosent mener også at det er greit å spørre om familieforøkelse i ansettelsesprosesser – til tross for at dette er til tross for at dette er brudd på likestillingsloven.

- Disse tallene er skremmende, og dessverre ikke overraskende. Vi er daglig i kontakt med folk som opplever denne typen diskriminering, sier Ørstavik.

Alvorlig

Henvendelsene fra gravide dreier seg blant annet om forbigåelse i lønnsforhandlinger, at de ikke får tilbake arbeidsoppgavene de har krav på - eller at de nettopp stilles spørsmål om graviditet på jobbintervju.

- Graviditetsdiskriminering er alvorlig for dem som rammes, og det er alvorlig for samfunnet. Vi kan ikke ha et arbeidsliv som er uforenlig med det å stifte familie, sier Ørstavik.

- Ta kontakt

Graviditetsdiskriminering er det temaet likestillings- og diskrimineringsombudet får aller flest henvendelser om.

- Vi oppfordrer alle som opplever dette til å ta kontakt med oss. Altfor mange arbeidsgivere ser mage fremfor kunnskap, og altfor mange kvinner diskrimineres på grunn av graviditet og foreldrepermisjon.

Mengden saker og alvorlighetsgraden i disse gjør at ombudet varsler en storsatsing fremover.

- I tillegg til det daglige arbeidet er vi i dialog med arbeidsgiverorganisasjonene for å få til et større løft mot graviditetsdiskriminering. Det er åpenbart at kvinner og menn ikke skal bli uglesett og diskriminert av sjefen fordi de får barn.

Det er Respons Analyse som har gjennomført arbeidslivsundersøkelsen på vegne av bemanningsselskapet Proffice. Utvalget består av 2500 yrkesaktive over hele landet, deriblant 1000 ledere.