Nemnda: NRK aldersdiskriminerer

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har opprettholdt ombudets konklusjon, og mener NRK diskriminerte journalist Steinar Mediaas da han ikke fikk fortsette i jobben etter fylte 67 år. - Nå må NRK rydde opp, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som er klageinstans for uttalelser fra ombudet, mener NRKs interne aldersgrense på 67 år ikke er praktisert konsekvent nok. Aldersgrensen er heller ikke kommunisert godt nok til de ansatte, mener nemnda, og konkluderer med at NRK har brutt arbeidsmiljøloven.

LDO kom til samme resultat i februar i år, og mente at NRK ikke sannsynliggjorde at de hadde lovlig adgang til å sette til side den generelle 70-årgrensen. LDO viste blant annet til at partene  ikke  lovlig kan avtale seg bort fra diskrimineringsvernet.

- Vi har sagt vårt, og jeg er fornøyd med at nemnda er kommet til samme konklusjon. Nå regner jeg med at NRK rydder opp, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.