Midlertidighet gir økt risiko for diskriminering

Å være ansatt i midlertidig stilling øker risikoen for at du skal bli utsatt for diskriminering. Det kommer frem i en omfangsundersøkelse om diskriminering av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon.

- Dette styrker en bekymring vi har hatt lenge. Et løsere tilknytningsforhold til arbeidslivet, som midlertidig ansatt, innebærer større usikkerhet og større risiko for å oppleve diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Større konsekvenser

I undersøkelsen oppgir 1 av 4 kvinner som var ansatt i midlertidige stillinger da de var gravide at de ikke fikk forlengelse av stillingen fordi de skulle ha barn. 14 prosent forteller at de ikke fikk forlenget en midlertidig stilling da de var i foreldrepermisjon.

Undersøkelsen viser også at forskjellsbehandlingen midlertidig ansatte erfarer, får større konsekvenser enn den forskjellsbehandlingen som rammer de fast ansatte. For eksempel oppgir 5 prosent av fast ansatte at de ikke har fått en jobb pga. graviditet eller planer om uttak av foreldrepermisjon, mens hele 16 prosent av midlertidig ansatte svarer det samme.
- Midlertidig ansatte opplever oftere enn fast ansatte at de mister jobben eller at de ikke får en jobb på grunn av barn. Konsekvensene er større. Det handler oftere om tap av jobb og inntekt., sier Ørstavik.

Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup, på vegne av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og er den første store omfangsundersøkelse om diskriminering av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon.

Undersøkelsen og ombudets saker viser at midlertidighet allerede med dagens lovverk gir økt risiko for å oppleve diskriminering. En uforholdsmessig stor andel av henvendelsene ombudet får om diskriminering pga. graviditet og foreldrepermisjon kommer fra folk som er midlertidig ansatt. Ombudet er derfor bekymret for at regjeringen har foreslått å utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser.

- Jeg forventer at myndighetene tar disse funnene på alvor, og sørger for en politikk som sikrer rettighetene både til fast og midlertidig ansatte, sier Ørstavik.