Språklig tilrettelegging

Eksempler på manglende tilrettelegging kan være at et offentlig kontor nekter å tilby tolk, eller at ansatte ved et offentlig kontor nekter å snakke engelsk med en person som ikke forstår norsk. Opplever du at språket som benyttes av offentlige tjenesteytere ikke er tilrettelagt for deg, er det flere ting du kan gjøre.

 

Be om tolk

Gi gjerne beskjed om behov for tolk når du avtaler eller bestiller time ved et offentlig kontor, slik at tjenesteyter får tid til å bestille tolk. Tjenesteytere kan lett få oversikt over autoriserte tolker gjennom nettsiden Tolkeportalen.

Har språket du snakker ulike dialekter er det viktig å gi beskjed om dette, dersom det er noen av disse dialektene som du forstår bedre enn andre.

Det vil ikke alltid være mulig å sikre tolk på alle språk. Dersom tjenesteyter undersøker og ikke kan få tolk på språket du snakker, må de høre med deg om det er andre språk eller dialekter som du forstår.

Lenke til Tolkeportalen finner du her:

 

Be om oversettelse til ditt språk

Hvis du ikke forstår skriftlig informasjon som du får fra tjenesteyter, kan du be om at de oversetter det til et språk du forstår. Dersom tjenesteyter nekter å oversette skriftlig informasjon til deg, kan det også være diskriminering. 

 

Ombudet hjelper deg

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

 

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.