Om diskrimineringsforbudet

Personer som er gravide, skal ha eller er i foreldrepermisjon, har et sterkt vern mot diskriminering i arbeidslivet gjennom likestillings- og diskrimineringsloven. Det betyr at det er ulovlig å la graviditet eller foreldrepermisjon ha negativ innvirkning på arbeidsforholdet. Også amming og omsorgsoppgaver for små barn er omfattet av vernet mot diskriminering.

Diskrimineringsforbudet gjelder både fast ansatte, vikarer og andre midlertidig ansatte. Det gjelder også for arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende, samt innleide arbeidstakere.

Forbudet gjelder alle sider av et ansettelsesforhold:

  • utlysning
  • innkallelse til intervju
  • ansettelse
  • lønnsplassering
  • tildeling av arbeidsoppgaver
  • permittering, oppsigelse og avskjed

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)