News and facts

We are sorry, but this part of our website is available in Norwegian only. If you are looking for information about LDO and how we can help you, please click here.

For news and facts on equality and gender equality in particular, see Gender in Norway. 

LDO-kurs
LDO-kurs
Velkommen til LDO-kurs 22. - 24. oktober!

Velkommen til LDO-kurs 22. - 24. oktober!

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til halvdagskurs i aktuelle temaer om likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet.

Blind mann sitter
Blind mann sitter
Fortsatt barrierer i arbeidslivet

Fortsatt barrierer i arbeidslivet

Blindhet og andre former for nedsatte funksjonsevner slår negativt ut på arbeidsplassen, ifølge en ny undersøkelse. 

Tvang hender som holdes
Tvang hender som holdes
Utviklingshemmedes rettssikkerhet er ikke god nok viser ny rapport

Utviklingshemmedes rettssikkerhet er ikke god nok viser ny rapport

Ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at det er store utfordringer når det gjelder utviklingshemmedes rettssikkerhet i saker om tvang. Funnene i rapporten er basert på 32 saker fra den tidligere Fylkesmannen i Hedmark. Ombudet og Fylkesmannen i Innlandet har nå innledet et samarbeid for å følge opp funnene i rapporten.

Om ombodet

Om ombodet

Informasjon om likestillings- og diskrimineringsombodet

Klagesaker

Klagesaker

Her finn du fråsegn i klagesaker vi har behandla.

Konvensjonar

Konvensjonar

Ombodets arbeid med FN-konvensjonanen CEDAW, CERD og CRPD.

LDOs statistikk

LDOs statistikk

Oversyn og tabellar over type sakar LDO får.

Publikasjonar

Publikasjonar

Rapportar, årsrapportar, brosjyrar og handbøker.

Arrangement

Arrangement

Her finn du informasjon om møter og konferansar arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombodet

Høyringar

Høyringar

Fråsegn frå ombodet på offentlege høyringar