Likestillings- og diskrimineringsombodet

Likestillings- og diskrimineringsombodet kjemper for dei som blir urettferdig behandla og diskriminerte. Dei som treng råd eller rettleiing om dette kan kontakte oss. Vi samarbeider med alle som jobbar for likestilling og mangfald og mot diskriminering.

Hanne Inger Bjurstrøm (biletet) har vore likestillings- og diskrimineringsombod sidan 2016.

Arbeidet vårt

Arbeidet vårt

Kven jobbar i LDO

Kven jobbar i LDO

Ombod Hanne Bjurstrøm

Ombod Hanne Bjurstrøm

Kontakt oss

Kontakt oss

Mandat

Mandat

Ledige stillingar

Ledige stillingar

Serviceerklæring

Serviceerklæring

Brukarutvalet

Brukarutvalet

Postjournal

Postjournal