Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om at de som tilbyr kommunale helse- og omsorgstjenester må sikre hele befolkningen tjenester av like god kvalitet, tilpasset den enkeltes behov. Hva innebærer dette for deg som leder arbeidet med å utvikle og sikre kommunale helse- og omsorgstjenester?

Som den største yteren av helse- og omsorgstjenester er det viktig at kommunene har nødvendig kompetanse om sikring av likeverdige tjenester i praksis.

Dette kurset er utviklet for å gi ledere av kommunale helse- og omsorgstjenester bedre kunnskap om hva som skal til for å sikre et tjenestetilbud som tar høyde for mangfoldet i hele befolkningen. Kurset vil også se nærmere på likestillingsplikten for offentlig sektor og hvordan oppfylle lovens krav i praksis.

 

Dato: 1. juni

Tid: kl 09:00-11:00

Kurset er gratis og blir holdt digitalt. Klikk her for å delta.
Frist for påmelding er 25. mai.

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot ledere for kommunale helse- og omsorgstjenester, og vil bygge på eksempler fra norske kommuner. Innholdet kan også være nyttig for alle med generell interesse for sikring av likeverdige kommunale tjenester.

 

Kurset inneholder 

  • Informasjon om sikring av likeverdige offentlige tjenester i praksis
  • Informasjon om diskriminering
  • Informasjon om likestillingsplikten for offentlig sektor

 

Læringsmål

Deltakerne skal ha

  • kunnskap om likeverdige offentlige tjenester, hvorfor det er viktig, og hva det innebærer
  • kunnskap om diskriminering. 
  • forståelse av hva de må gjøre for å oppfylle likestillingsplikten for offentlig sektor
  • kjennskap til verktøy de kan bruke i arbeidet med sikring av likeverdige tjenester i sin virksomhet

Newsletter