Det er godt dokumentert at mennesker med utviklingshemning ofte har dårligere tilgang til helsetjenester enn befolkningen ellers. Dette skyldes mange faktorer. Mennesker med utviklingshemning kan ha utfordringer med å selv identifisere og fortelle om sine helseplager. Samtidig kan helsepersonell og andre som jobber med denne gruppen mangle kunnskap til å forstå og fange opp tegn på psykiske og fysiske uhelse hos denne gruppen.

Videre kan mennesker med utviklingshemning ha behov for sammensatte helsetjenester som krever omfattende samarbeid på tvers av ulike aktører, noe som kan være vanskelig å få til i praksis. Når helsehjelpen uteblir, vil smerter og helseplager kunne føre til utagering som igjen kan føre til unødig og uforholdsmessig tvangsbruk.

 

Det foreligger nå to ferske undersøkelser som viser at vi fortsatt har en lang vei å gå for å sikre likeverdige helsetjenester for denne gruppen:

 

På dette arrangementet vil vi utforske følgende spørsmål:

  • Hva er hovedårsaken til at personer med utviklingshemning ikke får tilgang til den helsehjelpen de trenger?  
  • Hva er sammenhengen mellom ubehandlede helseplager og bruk av tvang mot personer med utviklingshemning?
  • Hva er viktige tiltak for å sikre at denne gruppen får bedre tilgang til helsehjelp for både fysiske og psykiske helseutfordringer?

 

Dato: 15. november 2022

Tid: 08:30-10:00

Sted: Litteraturhuset i Oslo. Møterom Skram

Meld deg på seminaret her.

Seminaret vil bli streamet på nett. Se direkte her.

 

Program

08:30-08:50     Hva har vi funnet i våre undersøkelser?

ved Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud, og Hanne Harlem, sivilombud

08:50-09:00    Kommentar

ved Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

09:00-09:10     Kommentar

ved Aud Elisabeth Witsø, daglig leder ved Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

09:10-09:20     Kommentar

ved Hedvig Ekberg, generalsekretær for Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

09:20-10:00     Panelsamtale

  • Anne Gamme, fagleder for myndighetskontakt Helse og velferd, KS
  • Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
  • Anne Myhr, avdelingsdirektør i Helsetilsynet
  • Harald Vallgårda, fylkeslege hos Statsforvalteren i Innlandet