Forskjellsbehandling på grunn av etnistet kan være lovlig hvis det er saklig, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende. I arbeidsforhold er det i tillegg et vilkår om at forskjellsbehandlingen bare tillatt hvis denne egenskapen har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket.

Les mer om lovlig forskjellsbehandling her.

 

Har du opplevd diskriminering/trakassering?

Har du opplevd noe du tror kan være diskriminering eller trakassering på grunn av din etnisitet? Les om diskriminerings- og trakasseringsvernet her.

Du kan også lese om rasisme her

Ombudet jobber for et likestilt samfunn, mot diskriminering på grunn av etnisitet. Les mer ombudets arbeid i lenkene under:

Informasjon om FNs konvensjon mot rasediskriminering finner du her. Ombudets rapport til FNs komité mot rasediskriminering kan du lese her. Du kan lese om ombudets arbeid med tilsyn med FN-konvensjonene her.