Sammendrag

De fleste hatefulle ytringene retter seg mot politisk syn, etnisitet og religion. Rapporten viser også at halvparten av norske Facebook-brukere avstår fra å debattere på Facebook på grunn av den negative tonen i debatten.

Det er et stort behov for mer kunnskap og forskning på hatefulle ytringer på sosiale medier, samt undersøkelser som ser på hvordan man kan forebygge eller minimere hatefulle ytringer på nett.

På bakgrunn av funnene i rapporten, har ombudet utarbeidet seks anbefalinger rettet mot myndighetene, forskningsmiljøer, norske medier og Facebook selv.