Ikke-binære er personer som opplever at de ikke hører hjemme i kjønnskategoriene kvinne eller mann. Ikke-binære mangler i dag juridisk anerkjennelse for sin kjønnsidentitet. 

Juridisk anerkjennelse av denne tredje kategorien betyr at folkeregisteret og andre offentlige registre vil kunne oppføre en persons kjønn som noe annet enn bare mann eller kvinne, noe som gir ikke-binære en offisiell og juridisk identitet som samsvarer med deres kjønnsidentitet. 

Utredning fra Bufdir 

Bufdir har fremhevet at innføring av en tredje juridisk kjønnskategori er det eneste tiltaket som gir en fullverdig anerkjennelse av ikke-binært kjønn. En slik anerkjennelse er avgjørende for å oppnå flere viktige mål, inkludert: 

  • En avklart rettighetssituasjon for ikke-binære 
  • Økt trygghet i egen identitet 
  • Bedre levekår og livskvalitet for ikke-binære personer 

Bedre levekår og livskvalitet 

Forskning som er gjennomgått av Bufdir, sammen med innspill fra relevante aktører, viser at rettslig anerkjennelse av ikke-binært kjønn fører til betydelig bedrede levekår og livskvalitet.  

  • Dette tiltaket vil ikke bare bidra til økt sosial aksept og inkludering, men også til å redusere diskriminering og stigmatisering av ikke-binære – i tråd med menneskerettighetene Norge er forpliktet til å følge, sier ombud Bjørn Erik Thon. 

Kostnader og implementering 

Det er anslått at en tredje juridisk kjønnskategori ikke kan innføres før et nytt system for registrering av juridisk kjønn er på plass, noe som er planlagt vedtatt i 2032.  

I dag forteller det tredje sifferet i personnummeret om en person er registrert som mann eller kvinne. Etter 2032 vil denne funksjonen “legges ned”, og juridisk kjønn skal registreres som en egen opplysning i folkeregisteret.  

For mer informasjon om Bufdirs utredning om en tredje juridisk kjønnskategori, kan du lese her