Avoid discrimination

We are sorry, but this part of our website is available in Norwegian only. To learn more about LDO and how we can help you, please click here.

I arbeidslivet

I arbeidslivet

Veiledningssider for arbeidsgivere, tillitsvalgte, arbeidstakere og jobbsøkere.

I skolen

I skolen

Råd og tips til elever, foreldre og skoleansatte.

I offentlige tjenester

I offentlige tjenester

Veiledningssider for tilbydere og brukere av offentlige tjenester som lege, nav eller kollektivtrafikk.

BAS

Slik unngår du å diskriminere gravide og folk i foreldrepermisjon

Er du arbeidsgiver, tillitsvalgt eller jobber du med HR og rekruttering? I vår nye veileder finner du kunnskap, inspirasjon og gode grep for ikke å diskriminere gravide og personer i foreldrepermisjon.