Nyheiter og fag

På disse sidene finn du nyheiter og informasjon om ombodet og temaa vi jobbar med, mellom anna klagesaker vi har behandla og FN-konvensjonane vi har tilsyn med.

Kvinne på gaten.
Kvinne på gaten.
Lettere å håndtere seksuell trakassering begått av en gjest enn kollega

Lettere å håndtere seksuell trakassering begått av en gjest enn kollega

Ny FAFO-rapport viser at ansatte innen hotellbransjen i Skandinavia opplever at det er lettere å håndtere seksuell trakassering fra gjester enn når det er kollegaer og ledere som gjør det. Resultatet er basert på kvalitative intervjuer med ledere og tillitsvalgte/verneombud ved ett stort kjedehotell i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. Tillitsvalgtes og verneombudenes manglende involvering i arbeidet kommer også tydelig fram i rapporten som legges frem på Oslo Kongressenter 26.oktober i forbindelse med Nordisk seminar om forebygging og håndtering av seksuell trakassering i hotell- og restaurantbransjen.

Frokostmøte om CERD
Frokostmøte om CERD
CERD 2018: Oss og dem?

CERD 2018: Oss og dem?

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm trekker blant annet frem at et hardere ytringsklima og sosial ulikhet kan føre til polarisering og marginalisering når hun i dag presenterer ombudets tilsynsrapport til FNs rasediskrimineringskomité og overrekker den til Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

En kvinne med kaffe på gangen.
En kvinne med kaffe på gangen.
Setter strek for seksuell trakassering

Setter strek for seksuell trakassering

– Seksuell trakassering er helt uakseptabelt, og skal ikke forekomme, sier direktør for Arbeidstilsynet Trude Vollheim og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Nå lanseres en veileder og landsdekkende kurs for å få arbeidsgiverne til å forebygge seksuell trakassering.

Om ombodet

Om ombodet

Informasjon om likestillings- og diskrimineringsombodet

Klagesaker

Klagesaker

Her finn du fråsegn i klagesaker vi har behandla.

Konvensjonar

Konvensjonar

Ombodets arbeid med FN-konvensjonanen CEDAW, CERD og CRPD.

LDOs statistikk

LDOs statistikk

Oversyn og tabellar over type sakar LDO får.

Publikasjonar

Publikasjonar

Rapportar, årsrapportar, brosjyrar og handbøker.

Arrangement

Arrangement

Her finn du informasjon om møter og konferansar arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombodet

Høyringar

Høyringar

Fråsegn frå ombodet på offentlege høyringar