Likestillings- og diskrimineringsombudet har forsøkt å svare på disse spørsmålene, og lanserer "Diskrimineringsvern for transpersoner: en veileder". Veilederen er ment å være et oppslagsverk, der en kan orientere seg i praktiske rettigheter og utvalgt retts- og forvaltningspraksis om kjønnsidentitet.  

I veilederen tar vi for oss følgende sentrale diskrimineringsrettslige temaer:

  • Riktig navn på dokumenter og i registre
  • Riktig navn og pronomen i møte med helsevesenet
  • Likestilt tilgang til varer og tjenester – og toaletter og garderober
  • Hatefulle kommentarer og ytringer
  • Ansettelsesprosesser
  • Erstatning for kastrering/sterilisering

Vi går gjennom den aktuelle saken, og knytter noen kommentarer til den. Avslutningsvis for hvert tema har vi laget en oppsummering, slik at en raskt kan orientere seg i det mest sentrale uten å lese gjennom hele saken. Veilederen inneholder en kort oversikt over relevant regelverk, og en opplisting av alle saker som omhandler kjønnsidentitet fra Diskrimineringsnemnda i perioden 2019-2023. 

Vi håper at dette arbeidet blir et nyttig verktøy og et utgangspunkt for videre arbeid på feltet, og kan brukes av både jurister og andre med interesse for transpersoners diskrimineringsvern.  

Arrangementet finner sted 17. juni i første etasje i Mariboes gate 13, fra klokken 09:00-10:00. 
Dørene åpnes kl. 08:30, arrangementet begynner 09:00. 
Det vil bli kaffe og lett servering.  
Arrangementet er gratis, og lokalene er universelt utformet.

Meld deg på her