Meld deg på her. 

Samfunnet er tjent med arbeidsgivere som jobber systematisk og godt for å fremme likestilling. Det aktive likestillingsarbeidet har derfor flere tydelige føringer gjennom arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Samtidig bør vi kanskje spørre om vi har en plikt som gjør oss avhengig av bistand og verktøy for å oppfylle kravene godt? Og hvilke praktiske verktøy finnes?  

På dette formiddagsseminaret blir du introdusert for flere som leverer verktøy i likestillingens tjeneste, og hvordan nettopp disse verktøyene kan være et verdifullt bidrag inn i din virksomhets aktive likestillingsarbeide. Det blir også faginnlegg og panelsamtaler der vi belyser og diskuterer behovet for verktøy for å etterleve arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt godt, og hvilken merverdi bruk og kjøp av verktøy for likestillingsarbeidet gir oss.  

Mer detaljer om innholdet kommer når vi nærmer oss, men du kan melde deg på allerede nå! 

Formiddagsseminaret foregår fysisk på Litteraturhuset i Oslo, og det vil serveres lett bespisning og settes av tid til mingling og nettverksbygging.